Türkiye’de Çok Partili Düzene Geçişte Dış Etkenler Pdf İndir

Türkiye’de Çok Partili Düzene Geçişte Dış Etkenler Pdf İndir

Türkiye’de Çok Partili Düzene Geçişte Dış Etkenler


Bu çalışma konusunu, uygun gören, çalışmam boyunca benden hiçbir yardımını sakınmayan Prof.Dr. Abdulhalûk ÇAY’a ; uyarıcı, ama yapıcı eleştirileri ile bu çalışmaya son biçimini vermemi sağlayan Yrd.Doç.Dr. Mustafa YILMAZ’a; ellerinde bulunan kaynaklarını ve özel arşivlerini, herşeyden Önemlisi değerli eleştirileri ve yardımlarını benden sakınmayan Prof. Dr. Fahir ARMAOĞLU, Prof. Dr. Çetin YETKİN’e; çalışmamla ilgili olarak beni sabırla dinleyen, öneri ve yorumlarıyla katkıda bulunan, pek çok dostum ve meslektaşıma teşekkürü borç bilirim. Elbette ki, bu çalışmada rastlanabilecek hatalar yalnızca benden kaynaklanmaktadır.

About The Author