Türkiye Sorunlarına Çözüm Arayışları Pdf İndir

Türkiye Sorunlarına Çözüm Arayışları Pdf İndir

Türkiye Sorunlarına Çözüm Arayışları


Bu Kitap…1987 tarihinden itibaren giderek genişleyen bir grup halinde “Pera Palas Toplantıları”nı düzenleyenler, önceleri bu toplantıların herhangi bir şekilde kayda geçmesine taraftar değildiler; ilk yıllarda toplantılardaki konuşmalara herhangi bir şekilde sansür uygulanmasına olanak vermemek için teyp kullanmak ya da kayıt tutmak yasaktı. Ama 1992 yılında toplantılarda dile gelen değerli fikirlerin kalıcı metinlere dönüştürülerek kitaplaştırılmalarına karar verildi. Konuşmaların kaydına 1993 yılında başlandı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan, 2000 yılında İstanbul yönetimine, Doğu-Batı ilişkilerinden düşünce özgürlüğüne kadar, Türkiye gündemindeki birçok konuyu ele alan bu kayıtlar, ülkesinin dünü, bugünü ve yarınıyla ilgilenen herkes için ilgi çekici, düşündürücü ve uyarıcı bir nitelik taşıyor.

About The Author