Türkiye de Kadın ve Siyaset Pdf İndir

Türkiye de Kadın ve Siyaset Pdf İndir

Türkiye de Kadın ve Siyaset


Demokrasilerde, iktidarın biçimlenmesi ve paylaşılmasının temel araçları serbest seçim ortamında yarışan siyasi partilerdir. Bireyler belirli aralıklarla yapılan seçimlerde, farklı hedef, proje, program ve kadroları olan siyasi partilere oy vermek suretiyle tercihlerini ifade etme imkanı bulurlar. Siyasal iktidarı kullanacak kadroların belirlenmesi sürecinde kadının yeri ve işlevi nedir? Bir siyasal aktör veya siyasal aktörlere yol veren bir seçmen olarak kadının yeri ve konumu erkeğin konumuyla aynı mıdır? Değilse farklılaşma nedenleri nelerdir? Kadınlar bu duruma nasıl bakmaktadır? Bu ve benzeri sorulara cevap bulmak amacıyla yapılan bu çalışmada, önce kadının siyasetteki yeri konusundaki tartışmalar gözden geçirilerek dünyada ve Türkiye’deki durumla ilgili kuşbakışı bir görünüm sunulmakta, ardından da 2000’li yılların başında Türkiye’de siyasi hayatın baş aktörleri olan ANAP, DYP, DSP, MHP, CHP ve FP’nin parti dokümanları ve seçim propagandalarında kadınlara yönelik söylem ve politikaları karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. Ayrıca çalışmada, kadınların bu partilerin politikalarını nasıl değerlendirdiklerine ilişkin bir de saha çalışması yer almaktadır. Kitap, kadın ve siyaset alanında bir kaynak eser niteliğindedir.Türkiye’de kadın ve siyaset kitabından bazı başlıklar:Birinci Bölüm Kadının Siyasal Temsil Düzeyini Etkileyen Temel Faktörler1. Kadının Siyasetteki Yeri ve Konumu2. Kadının Siyasal Alanda İkinci Planda Kalmasının Nedenleri3. Kadınların Siyasal Katılımının Lehinde ve Aleyhinde Görüşler4. Kadınların Siyasal Karar Organlarında Varlığını Artırmaya Yönelik Çalışmalar5. Kadınların Siyasal Alanda Temsili ve Siyasi Parti İlişkisi6. Siyasi Partilerin Kadın Politikalarıİkinci bölüm Türkiye’de Siyasi Partilerin Kadın Politikaları1. Dünyada Kadının Siyasal Temsil Durumu2. Türkiye’de Kadının Siyasal Yaşamdaki Yeri3. 2000’li Yılların Başındaki Siyasi Partilerin Yazılı Metinlerinde Kadın İmaj, Söylem ve Politikaları4. 18 Nisan 1999 Milletvekili Seçimlerinde Kadınların Adaylık ve Seçilme Durumu 5.Türkiye’de Siyasi Partilerin Kadın Politikalarında Temel ÇizgilerÜçüncü bölüm Kadınların Siyasal Tutumları ve Partilere Yaklaşımı1. Araştırmanın Amaç, Yöntem ve Örneklemi2. Kadın Sorunlarının Kaynağı ve Çözüm Yöntemleri3. Kamusal-Özel Alan ve Siyasete Yönelik Tutumlar4. Siyasal Katılım, Siyasal Kimlik ve Parti Tercihi5. Kadınların Bazı Toplumsal Değerlere Bakışı6. Kadınların Türkiye’deki Siyasi Partilerin Kadın Sorunlarına Yaklaşım Algısı

About The Author