Narsisizm ve Terapisi & Kendilik Psikolojisi ve Diğer Yaklaşımlar (11. BPT Nisan 2013 Ders Notları) Pdf İndir

Narsisizm ve Terapisi & Kendilik Psikolojisi ve Diğer Yaklaşımlar (11. BPT Nisan 2013 Ders Notları) Pdf İndir

Narsisizm ve Terapisi & Kendilik Psikolojisi ve Diğer Yaklaşımlar (11. BPT Nisan 2013 Ders Notları)


Bütüncül psikoterapi, hastanın bilişlerinin, davranışlarının, kişiliğinin ve duygusal süreçlerinin yeniden düzenlemesine yardımcı olmak için pek çok farklı ekolden faydalanarak daha gerçekçi, uyumlu ve esnek bir çalışma alanı sunar. Bu kitapta Bütüncül Psikoterapi Teorik Eğitimi 11. Grubunun Nisan ayı deşifrelerini sunul-maktadır. Bu ders notlarında kendilik psikolojisi, ayna aktarımı ve narsisist psikopatoloji ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

About The Author