Mesneviden Seçmeler Pdf İndir

Mesneviden Seçmeler Pdf İndir

Mesneviden Seçmeler

Mesnevi Mevlânâ’nın altı ciltlik Farsça eseri. Mesnevi, her beytinin dizeleri kendi aralarında uyaklı ve aruzun genellikle kısa kalıplarıyla yazılan bir şiir tarzıdır. Yazımına 656 yılından evvel başlanılan eser, Divan-ı Kebir ile birlikte Mevlânâ külliyatının ekseriyetini teşkil eder. Mesnevi içinde Hint, İran, Yunan, Roma mitolojisi; Yaradılış Destanı, âşık masalları, halk öyküleri barındıran bir eserdir. Mevlâna, eserinde; gerçek bir rehber olarak iyi ve kötü doğru ve yanlış karşılaştırması ile sebep sonuç ilişkisi içinde eğitici niteliğini gösterir. Bu karşılaştırmalar; melek-şeytan, adalet- zulüm, alçak gönüllülük-kibir, cömertlik- cimrilik, çalışmak-tembellik, acele sabır gibi onlarca konuya dairdir.

About The Author