Marx ın İntikamı Pdf İndir

Marx ın İntikamı Pdf İndir

Marx ın İntikamı


“Bu kitap kızdırmayı ve kışkırtmayı amaçlıyor…” Seçkin bir iktisatçı ve alıştığım yaşamının büyük bir kısmını Sol’un savunucusu olarak geçirdi. Bu kitap, Thatcherizm’in meydan okumasının Sovyet Sistemi’nin çöküşünün ve İngiliz İşçi Partisi’nin piyasa odaklı siyaseti benimsemesinin başlattığı bir gözden geçirme döneminin sonucudur; bu olaylar Desai’nin “demokratik sosyalizm yolunun sonuna gelindiğini” kabul etmeye itmiştir.“…….bu kitap günümüzün dünyasını –küreselleşmenin dünyasını ya da yalnızca kapitalizmi- anlamaya yönelik bir girişimdir. Yüz elli yılı aşkın ya da ona yakın bir süre boyunca ortaya çıkmış olan düşüncelerin ve meydana gelmiş olayların bir değerlendirilmesidir.”“Meghnad Desai’nin Marx’ın İntikamı ciddi bir amacı olan kozmik bir şaka. Marx –yaşasaydı- bugün istekli bir küreselleşmeci olacaktı. Küreselleşme iyidir, çünkü kapitalizmin sonunu yaklaştırır. Anti-küreselleşmeciler bu durumun farkında değil, başarılı olurlarsa sadece kapitalizmi daha uzun süre ayakta tutacaklar. Parlak ve paradoksal, Desai’nin kitabı düşünceye sürekli bir sürtü.” Robert Skidelsky

About The Author