İnsanı Düşünmek & Dünyanın Mağdurları Pdf İndir

İnsanı Düşünmek & Dünyanın Mağdurları Pdf İndir

İnsanı Düşünmek & Dünyanın Mağdurları

Batılı düşünürlere göre: 21. Yüzyıl’da küreselleşmenin mekansızlaştırıcı gücü esnek iş piyasasını beraberinde getirirken, toplumun yurttaş yerine bireyi öncelemesi sosyal güvenlik sistemlerinin sorgulanması için de yeni tartışma alanları oluşturuyor. Batıda yuttaşlığın terkiyle bireyin el üstünde tutulması toplumsal koruma sistemlerini irdelemeye açadursun, risksiz bir toplum nasıl inşa edilirse yanıt bulma uğraşısı ise sürmektedir… Aziz Şeker bu kitabında dünyanın ve Türkiye toplumunun içinde bulunduğumuz yüzyıldaki sosyal adalet düşüncesinden yaklaşıyor. Yer yer sanat üzerine konuları da kaleme aldığı yapıt, insan sanat bütünlüğünü de sergiliyor.

About The Author