İlahi Dinlerde Yiyecek ve İçecekler Pdf İndir

İlahi Dinlerde Yiyecek ve İçecekler Pdf İndir

İlahi Dinlerde Yiyecek ve İçecekler


İnsanın yaratılışı gereği hayatını devam ettirebilmesi yiyecek ve içeceklere bağlıdır. Genel olarak insanların tükettikleri yiyecekler hayvansal ve bitkisel olarak ikiye ayrılmaktadır. İçecekler ise tabii olan suyun yanı sıra bitkisel ve hayvansal ürünlerden de elde edilmektedir. İnsanı yiyecek ve içeceğe muhtaç olarak yaratan Tanrı, bunlarla ilgili kuralları ilk insandan itibaren belirleyerek, birtakım sınırlamalar getirmiştir. * Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam’ın ortaya çıkıp yayıldığı coğrafya ve bu coğrafyalara yakın bölgelerdeki dinlerin yiyecek kuralları nelerdi?* Yahudilik’te yiyecek ve içecekle ilgili kural ve uygulamalar nelerdir?* Hıristiyanlık’ta yiyecek ve içecekle ilgili kural ve uygulamalar nelerdir?* İslamiyet’te yiyecek ve içecekle ilgili kural ve uygulamalar nelerdir?* Yahudilik ve Hıristiyanlık’ta hangi yiyecek ve içecekler, ibadet ve dinî bayramlarda kutlama aracı olarak kutsallık kazanmıştır?* İslâm’da kurban haricinde böyle bir durumdan söz etmek mümkün müdür?* Yahudilik ve İslam’da helal ve haram olan yiyecekler ile ilgili kurallar nelerdir?* Dinlerin yiyecek ve içecek kural ve uygulamaları mezhep ve dini akımlara göre farklılık göstermekte midir? Doç. Dr. Sami KILIÇ, “İlahi Dinlerde Yiyecek ve İçecekler” isimli bu önemli araştırmasında öncelikle her dinin ana kaynaklarına ve din mensuplarının yapmış olduğu araştırmalara müracaat ederek ve her türlü önyargıdan uzak durarak tarafsızlık ilkesine göre yukarıdaki soruların tamamına cevap vermektedir.

About The Author