Hayatın İçinden Pdf İndir

Hayatın İçinden Pdf İndir

Hayatın İçinden


“Susuzlar alemde su ararlar; fakat su da, cihanda susuzları arar…Hakikatte yok olan şu cihan var gibi görünmekte, hakikatte var olan o cihan da, adamakıllı gizlenmekte”Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin asırlar evvel altını çizdiği bu satırlar, hayatı içten kuşatan ve kavrayan önemli bir tecrübenin dile getirilmesi değil midir. Avukat M.Özgen Küçükkoner’in geçmişten tevarüs ettiklerinin yanına kendi şahsi tecrübelerini de koyup hayatı anlama ve anlatma çabasının bir ürünü olan bu eserde, üzerinde durulan konular hep insana dair…Koner ,insanın iç dünyasının, manevi yapısının ve değerlerinin değişim denen değişmezdeki yansımalarının peşine düşüyor..Bu iz sürüşler, zaman zaman gönül ferahlatıcı bir atmosfere, zaman zaman da iç daralmalarına yol açan dehlizlere dönüşüyor. Sevinçlerin yanı başında hüzünlerin de olması, bir bakıma hayatın ne olduğu sorusuna verilmiş cevaplara da denk düşüyor. Hayatın gerçeği de bu değil mi…

About The Author