Giderken Dönüp Baktı Pdf İndir

Giderken Dönüp Baktı Pdf İndir

Giderken Dönüp  Baktı


Esma Uzsoy’un kitabı bir anılar yumağı içinde uzun soluklu romandır. Bir anıdan bir roman çıkar mı? Evet çıkar.  Uzsoy yaşadığı farklı coğrafyanın da etkisiyle yaşanılanları bir anı biçiminde kaleme alarak  romana çevirmiş yaşamı. Hep söylenir: Hayatım bir roman işte Esme Uzoy’un hayatı da tam bu türden bir eser. Hayatı bir roman olarak karşımıza çıkıyor. Bu roman, bir Anadolu köyünden çıkan sesin türkülere konu olmuş gurbet yaşamının nasıl olduğunun kanıtıdır. Hele bu gurbet bir başka ülke ise insanın yaşamında daha farklı şeyler çağrıştırır.

About The Author