Geçmişi ve Geleceği İle Hilafet (Karton Kapak) Pdf İndir

Geçmişi ve Geleceği İle Hilafet (Karton Kapak) Pdf İndir

Geçmişi ve Geleceği İle Hilafet (Karton Kapak)


İslami idarenin en esaslı rüknü olan Hilafetin ilgası üzerinden doksan yıl geçmiş bulunmasına rağmen o’nun gerek yıkılışı ve gerekse geleceğine dair münakaşalar kapanmış değildir!…Bilakis son zamanlarda Türk Masonlarından Amerika’ya kadar uzanan bir alaka zinciri ile bu İslami müessese üzerinde bir takım oyunlar tezgahlandığı görülmektedir!…Diğer taraftan Şii İran güdümlü kalemşörlerin bu mevzuudaki müstekar Ehl-i Sünnet telakkisini bulanıklaştırmaya çalışan kasıtlı neşriyatı da birbirini kovalamaktadır. Böyle bir mevsimde Hilafetin geçmişi ile birlikte geleceğinin de hak ve maslahat önünde muhakemesini zaruri telakki ettik…

About The Author