Dini Gelişim Psikolojisi Pdf İndir

Dini Gelişim Psikolojisi Pdf İndir

Dini Gelişim Psikolojisi


Dinî gelişim olgusu din ve insanlık tarihi kadar eksi olsa da konunun psikolojik perspektiften ele alınışı o kadar eski değildir. Bu alanda sınırlı da olsa ortaya çıkan belli başlı çalışmalar; ancak son yarım hatta çeyrek asırda ortaya çıkabilmiştir. Bir bahçedeki çiçekler veya bir tarladaki bitkiler gibi, insanın sahip olduğu bütün özellikler birlikte büyür ve gelişir. Belli bir düzen ve sıra içinde gelişim zaman ve hızları birbirinden farklı olsa da, bu özelliklerin her biri diğerini etkiler. Bu etkileşimin insanın bütünlüğü hitap eden şuur ve şahsiyet yapısına ve bunların özel bir şekli olan dinî şuur ve kişiliğine yansımaları son derece karmaşık bir konudur. Elinizdeki eserde insanın gelişimsel doğası kronolojik olarak ele alınmış ve dinî gelişim çok boyutlu bir perspektiften analiz edilmiştir. Her gelişim dönemi için kişisel gelişim önerilerine de yer verilen eserin heder kitlesi gelişimi bir problem olarak algılayan bütün insanlardır.

About The Author