Dahi Kurtarıcı / Büyük Atatürk ün En Özel Fotoğraflarla Kronojik Yaşam Öyküsü Pdf İndir

Dahi Kurtarıcı / Büyük Atatürk ün En Özel Fotoğraflarla Kronojik Yaşam Öyküsü Pdf İndir

Dahi Kurtarıcı / Büyük Atatürk ün En Özel Fotoğraflarla Kronojik Yaşam Öyküsü


Büyük Atatürk’ün en özel fotoğraflarla kronolojik yaşam öyküsü savaşlarda, yurt gezilerinde, diplomatik temaslarda çok özel görüntüleri. En Özel Fotoğraflarla Atatürk’ün Kronolojik Yaşam Öyküsü… “Dahi Kurtarıcı” Atatürk’ün çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni var etme çabasını fotoğraf ve belgelerden derlenmiş bir seçki eşliğinde sunuyor. Bu seçkiye tarihçi-yazar Orhan Koloğlu’nun Atatürk’ü bir asker, lider, devlet adamı, devrimci, eğitimci, ekonomist ve siyasetçi olarak yedi ayrı kimliğini yorumladığı makaleleri eşlik ediyor. Türkiye ve Dünya’daki politik, sosyal ve kültürel değişimlerin kronolojik bir akışı içerisinde verildiği kitapta, Atatürk’ün hayatı yaşadığı çağın bilim, siyaset, sanat ve toplumsal olaylarıyla birlikte ele alınıyor.

About The Author