Bediliyayiş Pdf İndir

Bediliyayiş Pdf İndir

Bediliyayiş

Yew serê sibayî hila ke Gregor Samsa hewnanê xiraban ra xo aqilîya dî ke bedilîyayo bîyo yew kuska dewse. Qafikê xo yê sey zirxê hişkî ser, dergkewte bi. Binekî sereyê xo ke berz kerd pîzeyê xo yo xişno kûlbeyên, qeweyî û kirteyên dî. Lihêf pîzeyê ey ser o rêsabi û binekî mendbi ke bikewo erdî ser. Lingê ey gore leşa ey sey pîjikê bîy, çimanê ey ver de bereqîyaye kaydîyayêne.

About The Author