Beddiüzzaman Said Nursi Olayı Pdf İndir

Beddiüzzaman Said Nursi Olayı Pdf İndir

Beddiüzzaman Said Nursi Olayı


Yazarının “modern Türkiye’de din ve toplumun kaynaştığı yolları kavrama yönünde bir ön çalışma” olarak nitelediği kitapta, Müslüman düşünür Said Nursi’nin hayatı, Türkiye toplumunun din, ideoloji, bilinç sorunları ve modernizm olgusu ele alınıyor. Bediüzzaman’ın özellikle reformların yabancı kültürlerle birlikte gündelik hayatımıza girip yerleşik usüllerimizi zorlayan pratiğine karşı mücadelesi inceleniyor.

About The Author