Atinalı Perikles Yaşamı ve Dönemi Pdf İndir

Atinalı Perikles Yaşamı ve Dönemi Pdf İndir

Atinalı Perikles Yaşamı ve Dönemi


Perikles ve Atina’da nüfuzu olan dönemin ünlü şahsiyetlerinin, gerçekleştirdikleri reformlarla Atina’yı birdeniz imparatorluğu haline getirerek altın çağını yaşamasını sağladıkları bu kentin politikalarını belirlemişlerdir. Halktan aldığı destekle rakiplerini etkisiz durumâk getiren Perikles, tüm Atinalıları tek bir politik grubun çatısı altında birleştirmiştir. Ancak bunu yalnızca iyi bir hatip olmasıyla değil, aynı zamanda adının rüşvet olaylarına hiç karışmamış olmasıyla kazandığı güvenle başarmıştır. Atina devletinin bu önemli lideri, krallardan ve tiranlardan çok daha büyük bir güç kazanmasına karşın, bu gücü Atina’nın gelişmesi ve zenginleşmesi için kullanmıştır. Atina’nın Perikles sayesinde kazandığı bu büyük zenginlik radikal demokrasinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Bununla birlikte Perikles, daha kendi döneminde “bu yönetimin adı demokrasiydi, ama aslında önde gelen tek bir insanın yönetimiydi” eleştirilerine maruz kalmış olsa da elinde tuttuğu gücü kendi yararına kullanmamış ve topluma dayatmalarda bulunmamıştır. Aksine tüm yetki ve nüfuzunu Atina’yı her anlamda geliştirmek için kullanmış ve yurttaşların yönetime katılımını daha da arttırarak demokrasinin gelişmesine hizmet etmiştir. Perikles, tüm bu özellikleriyle günümüze kadar örnek bir devlet adamı olarak politika tarihindeki haklı yerini almıştır.

About The Author