Ak Deve Pdf İndir

Ak Deve Pdf İndir

Ak Deve


İkinci Dünya Savaşı sırasında geleneksel hayatını devam ettirmeye çalışan bir Bakü mahallesinin dramıdır. İkinci Dünya Savaşı’nın bu mahalleyi nasıl etkilediği trajik hayat maceralarıyla gözler önüne serilir. Mahallenin geleneksel ve dinî yaşantısı sebebiyle dramatik kurgu geleneksel hayat ile yeni Sovyet devri arasında cereyan etmektedir. “Ak Deve” aslında ölümü simgeler ve masallardan alınıp hayata sokulmuş bir semboldür. Eser, sık sık yer verilen çocuk oyunları, tekerlemeler, “bayatı”lar ve Dede Korkut sözleri ile folklorik bir zenginliği haizdir. Eserin iç yapısında yer alan ilgi çekici bir başka folklorik öğe olan ağaç ise tabiatın korunmasıyla ilgili modern bir tavra işaret eder ve bizi ortak Türk kültüründe yaşayan bir geleneğe götürür.

About The Author