Ağır Hasarlı Algılar Pdf İndir

Ağır Hasarlı Algılar Pdf İndir

Ağır Hasarlı Algılar


Eleştirel soruşturmalar yapmaya cesaret edebilseydik, berrak du¨şu¨ncelerimiz ve bilincimiz olacaktı. Ortak İslâmî ilkeler temelinde bu¨tu¨nleşememek gibi bir patoloji içerisinde yaşıyoruz. Hiçbir konuda bugu¨n, bir berraklığa sahip değiliz. Her şey, her geçen gu¨n daha da bulanık ve kirli hâle geliyor. Konjonktu¨rel yorumların ötesine geçemiyoruz. Çok ucuz, çok bayağı karşıtlı kların u¨stesinden gelemiyoruz. Sessiz uzlaşmalar yaşıyoruz. Hangi alanda olursa olsun, sessiz uzlaşmaların eylemsizlikle sonuçlanacağı nı hatırlamalıyız.Benmerkezci du¨nyalar, ilgiler, tercihler, ilişkiler bizleri modern kabilelere dönu¨ştu¨ru¨yor. Birbirleriyle konuşmayan, konuşmaya tenezzu¨l etmeyen, birbirlerini anlamayan, anlamaya çalışmayan, birbirleriyle tartışmayan kabileler, birbirleriyle barbarca çatışıyor. Modernler hayatî sorunlar karşısında her zaman çaresizdiler, bizler de kabilecilikler karşısında acz içerisindeyiz.

About The Author